PL/PL

*Pojazdy te są pojazdami pokazowymi i nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży. W związku z tym dyrektywa 1999/94/WE nie ma zastosowania.