PL/PL

Polityka cookies

Polityka cookies

Niniejsza Polityka cookies stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych.

Wstęp. Dane kontaktowe. 

Niniejsza Polityka cookies dotyczy wykorzystywania plików „cookies”, pixeli (kody pikselowe), stosowania innych technologii internetowych oraz przetwarzaniu danych, w tym danych osobowych, za ich pomocą, które stosowane są na stronach internetowych marki CUPRA zwanych „Serwisem”, „Serwisami” lub „stronami internetowymi”. Wydawcą tych stron jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. (VGP).

W niniejszej Polityce znajdują się informacje o tym:

 • jakie technologie internetowe są stosowane na stronach internetowych,
 • jakie dane przetwarzamy,
 • w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy i przetwarzamy te dane,
 • do kogo i gdzie przesyłamy te dane.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez stronę  internetową ww. marki jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP)

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44

Strona: www.vw-group.pl

E-mail: daneosobowe@vw-group.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP:

E-mail: iod@vw-group.pl

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

W przypadku wyrażenia zgody na cookies marketingowe, analityczne oraz społecznościowe współadministratorami danych osobowych przetwarzanych poprzez stronę internetową ww. marki w zakresie wybranych narzędzi (administratorów / współadministratorów wskazano w punkcie 2) wraz z VGP  są:

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 737500, o numerze NIP 1070041045;

Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 490087, NIP 1070028292;

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 145750, NIP 782-12-35-452

(dalej: VWFS)

Stronywww.vwleasing.plwww.vwbank.pl , www.vwfs.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony w VWFS:

 • Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce – IOD_VWL@vwfs.com
 • Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce – IOD_VWB@vwfs.com
 • Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. – IOD_VWSU@vwfs.com

Volkswagen Group Polska oraz ww. podmioty są współadministratorami danych w zakresie wybranych narzędzi, co zostało wyraźnie wskazane w punkcie 2.

W przypadku wyrażenia zgody na wybrane narzędzia cookies, współadministratorem danych osobowych może stać się inny podmiot zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie wspólnego przetwarzania danych określonego w dalszej części dokumentu. Więcej informacji na temat Wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w punkcie IV.

I. Cookies i stosowane technologie internetowe

1.   Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2.    Rodzaje cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies - niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.  Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Dostawca cookies

Nazwa Cookies

Ważność

Typ

Własne / 3rd party

konfigurator.cupraofficial.pl

JSESSIONID

0

sesyjne

1st party

 

www.cupraofficial.pl

JSESSIONID

0

sesyjne

1st party

 

www.seat.com

JSESSIONID

0

sesyjne

1st party

 

www.cupraofficial.pl

AWSELB

0

stałe

1st party

 

www.seat.com

AWSELB

 0

stałe

3rd party

 

onetrust.com

__cfduid

4036 dni

stałe

3rd party

zeotap.com

__cfduid

30 dni

stałe

3rd party

cookielaw.org

__cfduid

30 dni

stałe

3rd party

cupraofficial.pl

adobeujs-optin

365 dni

stałe

1st party

Seat.com

adobeujs-optin

365 dni

stałe

3rd party

Google

IDE

1 rok

stałe

3rd party

Google

DV

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

seat.happyendians.pl

PHPSESSID

Sesja przeglądarki

sesyjne

3rd party

 • „analityczne” /„wydajnościowe” pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę)  na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.

Dostawca cookies

Nazwa Cookies

Ważność

Typ

Własne / 3rd party

www.cupraofficial.pl

AWSELBCORS

0

stałe

1st party

www

.seat.com

AWSELBCORS

0

stałe

3rd party

.cupraofficial.pl

s_cc

0

sesyjne

1st party

.cupraofficial.pl

s_ppv

0

sesyjne

1st party

cupraofficial.pl

_gclxxxx

90 dni

stałe

1st party

happyendians.pl

_gclxxxx

90 dni

stałe

3rd party

seat.com

_gclxxxx

90 dni

stałe

3rd party

cupraofficial.pl

s_dfa

0

stałe

1st party

Seat.com

s_dfa

0

stałe

3rd party

cupraofficial.pl

s_ivc

0

stałe

1st party

cupraofficial.pl

s_cc

0

sesyjne

1st party

cupraofficial.pl

mbox

732 dni

stałe

1st party

.cupraofficial.pl

mbox

0

stałe

1st party

Seat.com

mbox

0

stałe

3rd party

.cupraofficial.pl

s_dfa

0

stałe

1st party

cupraofficial.pl

s_ppv

0

sesyjne

1st party

zeotap.com

zc

3650 dni

stałe

3rd party

dpm.demdex.net

dpm

180 dni

stałe

3rd party

.cupraofficial.pl

check

0

sesyjne

1st party

cupraofficial.pl

check

0

sesyjne

1st party

assets.adobedtm.com

at_check

0

stałe

3rd party

cupraofficial.pl

at_check

0

sesyjne

1st party

seat.com

at_check

0

sesyjne

3rd party

.dpm.demdex.net

dpm

180 dni

stałe

3rd party

.demdex.net

demdex

180 dni

stałe

3rd party

demdex.net

dextp

180 dni

stałe

3rd party

zeotap.com

zc1

3650 dni

stałe

3rd party

.demdex.net

dextp

0

stałe

3rd party

.demdex.net

demdex

179 dni

stałe

3rd party

cupraofficial.pl

__a0s_invisit

0

stałe

1st party

.cupraofficial.pl

__a0s_invisit

0

stałe

1st party

.cupraofficial.pl

__a0s_previousPageName

0

stałe

1st party

cupraofficial.pl

__a0s_previousPageName

0

stałe

1st party

.cupraofficial.pl

__a0z_daysLastVisit_s

0

stałe

1st party

.cupraofficial.pl

__a0z_daysLastVisit

1095 dni

stałe

1st party

cupraofficial.pl

__a0z_daysLastVisit_s

0

stałe

1st party

cupraofficial.pl

__a0z_daysLastVisit

1095 dni

stałe

1st party

cupraofficial.pl

__a0z_visitNum

730 dni

stałe

1st party

.cupraofficial.pl

__a0z_visitNum

730 dni

stałe

1st party

eat.happyendians.pl

_snrs_p

0

sesyjne

3rd party

seat.happyendians.pl

_snrs_puuid

10950 dni

stałe

 3rd party

seat.happyendians.pl

_snrs_uuid

10950 dni

stałe

 3rd party

konfigurator.cupraofficial.pl

TS0177e393

0

sesyjne

1st party

cupraofficial.pl

TS0177e393

0

sesyjne

1st party

seat.happyendians.pl

_snrs_sa

0

stałe

3rd Party

seat.happyendians.pl

_snrs_sb

0

stałe

3rd Party

tck.snrbox.com

_snrs_882003a1a76574579882d30b238d485f

730 dni

stałe

3rd Party

konfigurator.cupraofficial.pl

TS019eaf5b

Sesja przeglądarki

sesyjne

1st Party

konfigurator.cupraofficial.pl

TS0177e393

Sesja przeglądarki

sesyjne

1st Party

cupraoffic

ial.pl

TS0177e393

Sesja przeglądarki

sesyjne

1st Party

Whisbi

_ga

12 miesięcy

Stałe

3rd party

Whisbi

_gid

24 godziny

Stałe

3rd party

Whisbi

_gat

1 minuta

Sesyjne

3rd party

Whisbi

cookieGuid

1 rok

Stałe

3rd party

Whisbi

whisbiButtonImpressions

1 godzina

Stałe

3rd party

Whisbi

otmBotMessengerStatus

1 godzina

Stałe

3rd party

Whisbi

otmShowChatMessages

1 godzina

Stałe

3rd party

Whisbi

closedOtmAutoStart

1 godzina

Stałe

3rd party

Whisbi

chatbotId

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

chatbotMessages

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

chatbotInputs

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

_gat_whisbiOTO

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

name

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

phone

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

email

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

extra

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

phone_type

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

schedDate

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

country

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

storageAvailable

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

chatbotMessagesO2O

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

chatbotGDPRAccepted

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

legalAgreements

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

roomId

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

transferCallInProgress

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party

Whisbi

checkTransferCalls

Sesja przeglądarki

Sesyjne

3rd party


 • „funkcjonalne” pliki cookies - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.
 • reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a  także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.

Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.

Dostawca cookies

Nazwa Cookies

Ważność

Typ

Własne / 3rd party

cup

raofficial.pl

_fbp

90 dni

stałe

1st party

cupraofficial.pl

AMCVS_F050097853468AB40A490D4C%40AdobeOrg

0

sesyjne

1st party

cupraofficial.pl

AMCV_F050097853468AB40A490D4C%40AdobeOrg

730 dni

stałe

1st party

Seat.com

AMCV_F050097853468AB40A490D4C%40AdobeOrg

731 dni

stałe

3rd party

.cupraofficial.pl

_fbp

90 dni

stałe

1st party

.cupraofficial.pl

AMCVS_xxxxxAdobeOrg

0

sesyjne

1st party

.cupraofficial.pl

AMCV_xxxxxAdobeOrg

731 dni

stałe

1st party

.cupraofficial.pl

_gcl_au

90 dni

stałe

1st party

Pl

_fbp

90 dni

stałe

1st Party

seat.com

_fbp

90 dni

stałe

3rd party

cupraofficial.pl

_fbp

90 dni

stałe

1st Party

cupraofficial.pl

s_vnc730

730 dni

stałe

1st Party

.doubleclick.net

IDE

375 dni

stałe

3rd party

 

adsrvr.org

TDCPM

5 lat

stałe

3rd party

youtube.com

GPS

1 dzień

stałe

3rd party

crwdcntrl.net

_cc_id

270 dni

stałe

3rd party

crwdcntrl.net

_cc_dc

270 dni

stałe

3rd party

doubleclick.net

test_cookie

0

stałe

3rd party

adnxs.com

uuid2

90 dni

stałe

3rd party

youtube.com

YSC

0

sesyjne

3rd party

.youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

365 dni

stałe

3rd party

.adsrvr.org

TDID

365 dni

stałe

3rd party

.youtube.com

GPS

1 dzień

stałe

3rd party

.amazon-adsystem.com

ad-id

13 miesięcy

stałe

3rd party

everesttech.net

everest_session_v2

0

sesyjne

3rd party

.everesttech.net

everest_session_v2

0

sesyjne

3rd party

.youtube.com

PREF

2 lata

stałe

3rd party

.doubleclick.net

test_cookie

0

stałe

3rd party

.adsrvr.org

TDCPM

5 lat

stałe

3rd party

.youtube.com

YSC

0

sesyjne

3rd party

.adnxs.com

uuid2

90 dni

stałe

3rd party

crwdcntrl.net

_cc_aud

270 dni

stałe

3rd party

amazon-adsystem.com

ad-id

13 miesięcy

stałe

3rd party

amazon-adsystem.com

ad-privacy

13 miesięcy

stałe

3rd party

.amazon-adsystem.com

ad-privacy

13 miesięcy

stałe

3rd party

www.facebook.com

 

0

sesyjne

3rd party

.facebook.com

fr

0

stałe

3rd party

adsrvr.org

TDID

365 dni

stałe

3rd party

doubleclick.net

IDE

2 lata

stałe

3rd party

adsearch.adkontekst.pl

RD_IDAKCS4459

5 dni

stałe

3rd party

adsearch.adkontekst.pl

RD_IDAKCS4396

5 dni

stałe

3rd Party

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

365 dni

stałe

3rd party

everesttech.net

everest_g_v2

730 dni

stałe

3rd party

.everesttech.net

everest_g_v2

730 dni

stałe

3rd party

demdex.net

demdex

180 dni

stałe

3rd party

crwdcntrl.net

_cc_cc

0

sesyjne

3rd party

facebook.com

Fr

0

stałe

3rd party

dpm.demdex.net

dpm

180 dni

stałe

3rd party

adnxs.com

uuid2

90 dni

stałe

3rd party

youtube.com

everest_g_v2

0

stałe

3rd party

crwdcntrl.net

TDID

270 dni

stałe

3rd party

crwdcntrl.net

demdex

270 dni

stałe

3rd party

doubleclick.net

_cc_cc

0

sesyjne

3rd party

demdex.net

fr

180 dni

stałe

3rd party

adnxs.com

dpm

90 dni

stałe

3rd party

youtube.com

uuid2

0

sesyjne

3rd party

.youtube.com

IDE

180 dni

stałe

3rd party

Facebook

lu

2 lata

stałe

3rd party

Facebook

Xs

90 dni

stałe

3rd party

Facebook

C_user

90 dni

stałe

3rd party

Facebook

M_user

90 dni

stałe

3rd party

Facebook

Pl

90 dni

stałe

3rd party

Facebook

Dbln

2 lata

stałe

3rd party

Facebook

Aks

30 dni

stałe

3rd party

Facebook

Aksb

30 min

stałe

3rd party

Facebook

Sfau

1 dzień

stałe

3rd party

Facebook

Ick

2 lata

stałe

3rd party

Facebook

Csm

90 dni

stałe

3rd party

Facebook

S

90 dni

stałe

3rd party

Facebook

Datr

2 lata

stałe

3rd party

Facebook

Sb

2 lata

stałe

3rd party

Facebook

Fr

90 dni

stałe

3rd party

Facebook

Oo

5 lat

stałe

3rd party

Facebook

Ddid

28 dni

stałe

3rd party

Facebook

Lokalizacja

7 dni

stałe

3rd party

Facebook

Sb

2 lata

 

3rd party

Facebook

Js_ver

7 dni

stałe

3rd party

Facebook

Rc

7 dni

stałe

3rd party

Facebook

Campaign_click_url

30 dni

stałe

3rd party

Facebook

Checkpoint,lp

Sesja

sesyjne

3rd party

Facebook

Hckd,sfiu,ar,av

Sesja

sesyjne

3rd party

Facebook

noscript, m_ts, next, next_path, presence, rdir, i_user, i_key, i_id

Sesja

sesyjne

3rd party

Facebook

m_pixel_ratio, p, dpr, sW, wd, a11y

Sesja

sesyjne

3rd party

Facebook

act, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, reg_uniqid, x-referer, x-src

Sesja

sesyjne

3rd party

Netsprint

_gads

2 lata

 stałe

3rd party

Netsprint

_spifr

2h

 stałe

3rd party

Netsprint

_9

2 lata

 stałe

3rd party

Netsprint

CAPCOOC

2h

 stałe

3rd party

Netsprint

_mifr

2h

 stałe

3rd party

Netsprint

volatileUid

10 minut

 stałe

3rd party

Netsprint

tmp{liczba}, np. tmp1560861072573Z804119175

10 minut

 stałe

3rd party

Netsprint

uid

2 lata

 stałe

3rd party

Netsprint

masterId

 

 

3rd party

Netsprint

IDE

1 rok

stałe

3rd party

Netsprint

google_capping

1 miesiąc

 stałe

3rd party

Netsprint

monit_token

1 rok

 stałe

3rd party

Netsprint

uid

2 miesiące

  

3rd party

Netsprint

uid

1 rok

 

3rd party

Netsprint

ut

1 rok

 stałe

3rd party

Netsprint

Uuid2

3 miesiące

 stałe

3rd party

Netsprint

lst

10 minut

stałe 

3rd party

Netsprint

cvi

Do końca miesiąca (max 31 dni)

 stałe

3rd party

Netsprint

cpp

Dynamiczny – zależny od aktualnych ustawień kampanii  (maksymalny capping)

 sesyjne

3rd party

·        „społecznościowe” pliki cookies służą do udostępniania stron i treści naszych stron internetowych, które są interesujące na za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „Lubię to”, a także po powiązaniu konta na portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów społecznościowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania Użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.

Poza własnymi plikami cookies, na stronach internetowych mogą być wykorzystywane tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych. Wykorzystywane są do zapewniania na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty instalujące tzw. (ang.) third party cookies mogą rozpoznać Twoje urządzenie zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzasz daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu danego urządzenia odwiedzasz strony internetowe, współpracujące z naszymi dostawcami reklamowymi. Ponadto możemy używać także web beacons dostarczanych przez tych dostawców reklamowych, aby pomóc w zarządzaniu naszymi reklamami internetowymi. Web beacony pozwalają rozpoznać cookie przeglądarki, gdy przeglądarka odwiedza tę stronę i dowiedzieć się, które banery reklamowe przenoszą użytkowników do naszej strony.

Zwracamy uwagę na fakt, iż w zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies może się różnić.

3.      Pixel

Pixel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić Użytkowników i ich zachowanie na stronach internetowych, na których rozmieszczono piksele. Może to być podstawowe śledzenie, czy Użytkownik odwiedził stronę internetową, aż do szczegółowego śledzenia działań, takich jak dodanie produktu do koszyka, wybranie produktu, wysłanie formularza itp. Piksel może przesłać zgromadzone informacje stronie trzeciej, tj. do dostawcy kodu.

II. Zakres zbieranych danych

Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych
– pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenie odwiedzało już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.

Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

· dane urządzenia: typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej;

· dziennik / zdarzenia: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), na którym kroku jest klient w konfiguratorze samochodu, wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce, wypełnione formularze/zakończone konfiguracje, ostatnio przeglądane modele samochodów i oferty, lista kampanii na stronie, w której brał udział klient;

· dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania - (długość i szerokość geograficzna, ISP np. Play/Orange, inne podane przez Użytkownika dane lokalizacyjne), takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację);

· inne dane: dane na temat korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych, np. źródło wejścia pod UTM, kampania reklamowa, z której Użytkownik wszedł na stronę, referrale, linki, w które kliknął Użytkownik, ilość kliknięć i widoków dynamicznej zawartości strony, jakie reklamy zobaczył Użytkownik oraz gdzie, który wyraził zgodę na retargeting.

W związku z dostępem do naszego serwisu dane z urządzenia końcowego przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu wydawca jako administrator danych ocenia niektóre czynniki dotyczące osób fizycznych, aby poprzez analizę ich zachowania antycypować przyszłe zachowanie, jednakże bez podejmowania istotnych decyzji dotyczących Użytkownika.

III.  Cele i podstawa prawna stosowanych technologii internetowych

Wykorzystujemy stosowane technologie internetowe do:

 • zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszania strony internetowej (odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika);
 • analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

w celach reklamowych (w tym profilowania, remarketingu, retargetingu) i łączenia się z mediami społecznościami, wyświetlania reklamy behawioralnej (opartej na zainteresowaniach) mającej dostarczać Użytkownikom treści reklamowej dostosowanej do ich zainteresowań lub profili, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami Serwisu (także z wykorzystaniem tzw. third party cookies) naszych partnerów reklamowych. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy behawioralnej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim informacje o produktach lub usługach, które oglądał lub sprawdzał już na naszych stronach. Więcej w punkcie V poniżej.Przetwarzanie danych, w tym danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na naszych stronach internetowych w celach zapewnienia poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania strony odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Przykładem są uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. 

Podstawą prawną przetwarzania danych, w tym danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, łączenia z mediami społecznościowymi oraz w celach reklamowych będzie wyraźna zgoda Użytkownika Serwisu.

Użytkownik korzystając z naszej strony ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w powyższych celach klikając „Akceptuję”. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę lub sprzeciwić się, korzystając z możliwości kontynuacji nie akceptując plików cookies, a także z zarządzania ustawieniami plików cookies lub poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Na poziomie zarządzania ustawieniami plików cookies użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia określonych kategorii plików cookies.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, w każdej chwili może ją cofnąćlub wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies na naszej stronie klikając na banner cookies lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na  zmianę ustawień cookies opisanych w punkcie VI poniżej.

IV. Funkcjonalności lub technologie, z których korzystamy

Informujemy, iż na naszych stronach korzystamy z narzędzi własnych, a także usług i narzędzi dostawców zewnętrznych, w szczególności w zakresie związanym z dostarczaniem usług dostępnych za pośrednictwem strony (np. usługi czat, callpage) oraz z analityką, reklamą behawioralną (opartą na zainteresowaniach), remarketingiem, pomiarem rezultatów kampanii reklamowych. Dostawcy poszczególnych cookies lub innych technologii wskazani są na w/w listach.

Poniżej opisujemy wybrane narzędzia naszych dostawców:

Google Analytics

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Optimize 

Korzystamy z narzędzia Google Optimize – platformy służącej do testowania i eksperymentowania w Google. Dla większości Użytkowników umożliwi to szybkie i łatwe testowanie projektu strony i zmian zawartości. Służy do określenia włączenia Użytkownika do eksperymentu i wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został uwzględniony.

Google AdWords

Korzystamy z narzędzi Google AdWords, dzięki czemu możemy prezentować naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama skorelowana z wpisanym hasłem. W  ramach Google AdWords analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.

Google DoubleClick, Adform

Korzystamy z narzędzi służących do celów reklamowych oraz re-marketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usług DoubleClick (DoubleClick Campaign Manager, Doubleclick Bid ManagerDoubleClick Search, DoubleClick Floodlight), Adform (DMP, DSP). Zewnętrzni dostawcy, instalują odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach i następnie na tej podstawie Użytkownikowi, który odwiedził nasze Serwisy, wyświetlają się nasze reklamy na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej naszych zewnętrznych dostawców (tzw. remarketing), a także zbierają informacje na temat wykonanej kampanii, wykonują analitykę stron oraz analizują segmenty.

AdForm (Kopenhaga, Dania)

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Facebook Pixel

Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w naszym serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy m.in. do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, w tym tzw. look-alike, analizowania tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i w serwisie, używania innych narzędzi reklamowych Facebook, jak np. custom audience.

Facebook Ireland jest Współadministratorem danych osobowych w ramach wspólnego przetwarzania danych w zakresie gromadzenia danych osobowych. Dalsze przetwarzanie danych przez Facebook Ireland nie jest elementem Wspólnego przetwarzania danych.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania Danych osobowych przez Facebook Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw Osób, których dane dotyczą, wobec Facebook Ireland można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Facebook Custom Audience

Jest to narzędzie remarketingowe, służące do  wyświetlania reklamy opartej na zainteresowaniach w ramach sieci społecznościowej Facebook lub innych witryn, które również używają tego narzędzia. Przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Wedle naszej najlepszej wiedzy przez integrację Facebook Custom Audiences, Facebook otrzymuje takie informacje jak: data i godzina dostępu, strona którą odwiedził Użytkownik lub kliknięcie w naszą reklamę, adres IP, nazwa domeny, niezależnie czy Użytkownik jest zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook (nie mamy jednak wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, zebranych przez Facebook za pomocą tego narzędzia). Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę użytkownika z jego kontem.

Jeżeli Państwa konto w serwisie Facebook spełnia określone, zdefiniowane wcześniej przez nas parametry (np. wiek, płeć, region), a tym samym jest częścią naszej określonej grupy docelowej (tzw. „Audience“), w serwisie Facebook może zostać Państwu wyświetlona nasza reklama, przygotowana specjalnie dla tej grupy docelowej i odpowiadająca jej zainteresowaniom. Nie poznamy przy tym jednak danych zapisanych na Państwa koncie w serwisie Facebook.

Facebook Ireland jest Współadministratorem danych osobowych w ramach wspólnego przetwarzania danych w zakresie gromadzenia danych osobowych. Dalsze przetwarzanie danych przez Facebook Ireland nie jest elementem Wspólnego przetwarzania danych.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania Danych osobowych przez Facebook Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw Osób, których dane dotyczą, wobec Facebook Ireland można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Adobe  Analytics

Korzystamy z internetowej usługi analitycznej Adobe Analytics, która umożliwia analizowanie wizyt Użytkowników na naszych stronach. Na potrzeby tej analizy na urządzeniu Użytkownika zapisywane
są pliki cookie, które zbierają informacje przechowywane następnie na serwerach firmy Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”). Informacji przechowywanych na serwerach Adobe nie można bezpośrednio przypisać do konkretnej osoby, ponieważ Adobe Analytics jest używany z następującymi ustawieniami: „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” oraz „Obfuscate IP-Removed.” Ustawienie „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” oznacza anonimizację adresu IP przed tak zwaną geolokalizacją poprzez zastąpienie ostatniego oktetu adresu IP zerami. Na potrzeby analiz statystycznych przybliżona lokalizacja Użytkownika jest dodawana do tzw. pakietu śledzenia, który na tym etapie nadal zawiera pełny adres IP. Zanim pakiet śledzenia zostanie zapisany, adres IP jest zastępowany pojedynczym adresem ogólnym IP, jeżeli skonfigurowano ustawienie „Obfuscate IP-Removed”. To powoduje usunięcie adresu IP z przechowywanego rekordu danych. 

http://www.adobe.com/uk/privacy/policy.html

Sizmek

Korzystamy z internetowej usługi analitycznej Sizmek Inc. do analizy rezultatów kampanii reklamowych
w Internecie, dotyczących zasięgu i częstotliwość kampanii reklamowych, kliknięć w reklamy oraz parametrów związanych z ruchem na stronach internetowych pochodzącym z kampanii reklamowych, takich jak ilość wizyt, liczba konwersji na stronie czy czas spędzony na stronie. Dane te nie pozwalają na samodzielne i jednoznaczne zidentyfikowanie tożsamości Użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Sizmek Inc.

https://www.sizmek.com/privacy-policy/

IgnitionOne

Korzystamy z usług IgnitionOne w celach analitycznych, poprawienia funkcjonalności strony oraz profilowania i retargetingu.

https://www.ignitionone.com/privacy-policy/

Salesmanago

Korzystamy z usług Salesmanago ( w celach analitycznych, poprawienia funkcjonalności strony oraz profilowania i retargetingu.

https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/terms.ych.

Netsprint Audience (z siedzibą w Polsce)

Dane zbierane do analizy Użytkowników 1st party oraz 3rd party pochodzące z NS Audience.

http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/

Smart Digital

Ensighten

Korzystamy z narzędzi Ensighten, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej.

Linki i wtyczki do mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych lub fanpageach mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych podmiotów trzecich, np. Facebook, Instagram i Twitter,  Youtube , (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like” „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci.

W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść z naszych stron internetowych może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od ustawień prywatności Użytkownika,  może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na profil Użytkownika). Za pomocą tych wtyczek mogą Państwo jako zalogowany użytkownik tych serwisów udostępniać w ramach tych serwisów stronę, na której się Państwo znajdują. Wtyczka zostanie jednak załadowana dopiero wówczas, jeżeli zainstalują Państwo odpowiednią wtyczkę za pomocą ikony aktywacyjnej. Zawartość wtyczki będzie wówczas przekazywana przez odpowiedni serwis społecznościowy bezpośrednio na Państwa urządzenie końcowe i będzie tam wyświetlana. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji wyboru, aktywacja ta będzie obowiązywała na stałe podczas Państwa odwiedzin w naszym serwisie internetowym. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować przyciski, klikając na „Cofnij”. Bez odpowiedniej aktywacji wtyczki pozostaną nieaktywne i nie zostanie utworzone połączenie z serwisami społecznościowymi. Jeżeli aktywowali Państwo używanie wtyczki, wówczas przetwarzamy następujące dane i przekazujemy je do dostawcy wtyczki: (data i godzina dostępu, odwiedzona część naszego serwisu internetowego, adres IP, nazwa domeny).

Na naszych stronach internetowych znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku, Twitterze, lub do naszego kanału na Youtube. Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową. Możliwe może być również komunikowanie się z nami za pośrednictwem okienka chatu Facebook (po zalogowaniu się do serwisu Facebook), zamieszczonego bezpośrednio na naszych stronach.

VGP nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkowników praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

Przetwarzanie danych poza EOG

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszych dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC, Facebook, Sizmek, posiadają certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się naszym IOD.

Sprzeciw oraz cofnięcie zgody na instalację cookies

W każdej chwili Użytkownik może cofnąć  swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez nas lub naszych partnerów danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, korzystając z narzędzia do zarządzania zgodą na pliki cookies - klikając na banner cookies lub poprzez  zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na  zmianę ustawień cookies, wskazanych poniżej.

Można zmienić ustawienia w przeglądarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej - w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies).

Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszych stron internetowych,
a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność.

Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookies zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu Użytkownika – braku zgody), należy pamiętać, iż plik cookie - opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz tutaj:

·     w przeglądarce Internet Explorer™

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

·     w przeglądarce  Mozilla Firefox ™

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

·     w przeglądarce Chrome™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

·     w przeglądarce Opera™

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

·     w przeglądarce Safari™

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych znajdziesz na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

Użytkownik może także zmienić ustawienia dot. poszczególnych cookies stosowanych przez naszych zewnętrznych dostawców:

Google Analytics Opt – out

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

Facebook Opt-out

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Adobe Opt-out

https://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

Sizmek Opt out

https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options

AdForm

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

IgnitionOne

https://www.ignitionone.com/cookie-opt-out/

Hotjar Opt out

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

 

Jak zarządzać plikami cookie?

Ponadto użytkownik może zaakceptować, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim urządzeniu końcowym, korzystając z opcji konfiguracyjnych swojej przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować zmiany w działaniu serwisu. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji dołączonej do swojego urządzenia. Jeśli akceptujesz pliki cookie pochodzące od stron trzecich, pamiętaj, że możesz usunąć te pliki w ustawieniach przeglądarki lub za pośrednictwem systemu oferowanego przez daną stronę trzecią. 

 

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia, w tym tego, jak je wyłączyć, znajduje się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Użytkownik może wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

Treść Polityki Prywatności tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2021