pl:Samochody:CUPRA Range:CUPRA Born:Dopłaty Rządowe PL/PL

Elektryczna CUPRA Born z dofinansowaniem rządowym

Marzy Ci się elektryczny samochód, ale nie lubisz kompromisów i cenisz sobie mocną, dynamiczną jazdę? Drapieżna CUPRA Born spełni Twoje najśmielsze oczekiwania. Teraz możesz otrzymać dotację rządową do jej zakupu. Złóż wniosek o dofinansowanie kupna lub leasingu pojazdu zeroemisyjnego w ramach programu “Mój elektryk” i poczuj niedoścignioną moc CUPRY Born. 

Program “Mój elektryk”

„Mój elektryk” to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. W ramach niego osobom zainteresowanym kupnem lub leasingiem auta wypłacane są dopłaty do samochodu elektrycznego. Akcja potrwa do 31 grudnia 2025 r, a wszystkie dotacje mają zostać wypłacone do końca czerwca 2026 roku.

Wniosek o dotację składa się w wersji elektronicznej przez specjalny Generator Wniosków o Dofinansowanie (http://gwd.nfosigw.gov.pl), a w przypadku dotacji leasingu w wybranej przez siebie firmie leasingowej.

Ile możesz zyskać w ramach programu “Mój elektryk”?

Jako osoba fizyczna możesz wnioskować o dofinansowanie pojazdu kategorii M1 (samochodu osobowego mającego nie więcej niż 8 miejsc siedzących + miejsce kierowcy), którego cena nie przekracza 225.000 brutto. Najwyższa możliwa kwota dotacji wynosi 18.750 zł i ma charakter bezzwrotny. Wyższe dopłaty przewidziano dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – nawet 27.000 zł przy jednoczesnym braku limitu ceny samochodu elektrycznego. Jeśli starasz się o dofinansowanie leasingu – sfinansowana będzie opłata wstępna i transferowa.

“Mój elektryk” dla przedsiębiorców

Program “Mój elektryk” przewiduje również specjalną ofertę dla przedsiębiorców. Jako przedsiębiorca możesz skorzystać z dofinansowania do pojazdów kategorii M1 (samochodu osobowego mającego nie więcej niż 8 miejsc siedzących + miejsce kierowcy), których maksymalna cena brutto wynosi od 225.000 zł do 276.750 zł. Istnieją cztery możliwe kwoty dofinansowania:

 • 18.750 zł – w przypadku pojazdów bez zadeklarowanego podwyższonego przebiegu (powyżej 15.000 km rocznie);
 • 27.000 zł w przypadku pojazdów z zadeklarowanym podwyższonym przebiegiem;
 • 50.000 zł – w przypadku pojazdów bez zadeklarowanego podwyższonego przebiegu (powyżej 20.000 km rocznie);
 • 70.000 – w przypadku pojazdów z zadeklarowanym podwyższonym przebiegiem.

Warunki uzyskania dotacji 

Aby uzyskać dofinansowanie do kupna samochodu elektrycznego musisz spełnić następujące warunki:

 • Zakupiony samochód elektryczny musi być nowy.
 • Zakupiony samochód musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia nabycia (lub 2 lata od zakończenia realizacji przedsięwzięcia – w przypadku przedsiębiorców).
 • Zakupiony samochód musi być ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie czy kradzieży, w tym polisą OC oraz AC (autocasco) na co najmniej 2 lata.
 • Konieczne jest oznakowanie samochodu logotypem NFOŚiGW i utrzymywanie tego logotypu podczas trwania programu.
 • Jako osoba korzystająca z programu musisz udzielić NFOŚiGW zabezpieczenia zwrotu dotacji w postaci cesji praw z polisy.
 • W ramach danego naboru jako wnioskodawca-osoba fizyczna możesz złożyć tylko jeden wniosek na jeden samochód. Jako przedsiębiorca możesz ubiegać się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu, ale zakup/leasing każdego z nich traktowany jest jako osobne przedsięwzięcie.
 • Jeśli jesteś osobą fizyczną nie możesz wykorzystywać dofinansowanego auta do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie możesz pobierać dofinansowania na przedsięwzięcia, których koszty zostały pokryte z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej.
 • Dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Do wniosku musisz załączyć:

 • skan faktur potwierdzających zakup nowego samochodu (wraz z fakturami zaliczkowymi) wystawionymi na Ciebie – wnioskodawcę;
 • wydruk z CEPiK potwierdzający rodzaj napędu auta;
 • skan dowodu rejestracyjnego (obu stron) zakupionego auta elektrycznego, w którym Ty jako wnioskodawca jesteś określony jako właściciel;
 • skan dokumentu ubezpieczenia samochodu wraz z dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty;
 • zawiadomienie z zakładu ubezpieczeń o cesji praw do ubezpieczenia;
 • skan Karty Dużej Rodziny (obie strony) – jeśli ją posiadasz;
 • pełnomocnictwo właściciela/współwłaściciela samochodu podpisanego profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym – jeśli dotyczy;
 • informacje dla Ciebie – wnioskodawcy w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu zgody współwłaścicieli na przetwarzanie danych osobowych;
 • zbiór niezbędnych oświadczeń wymaganych w Generatorze Wniosku o Dofinansowanie (GWD).

Ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie będzie przebiegać w następującym porządku:

Etap 1

Rejestrowanie wniosku

Trwa do 3 dni od daty wpływu wniosku.

Etap 2

Ocena wniosku według kryteriów dostępu* i kryteriów jakościowych dopuszczających**

Trwa do 17 dni od daty rejestracji wniosku.

Etap 3

Uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych dopuszczających

Trwa do 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Etap 4

Ponowna ocena

Trwa do 17 dni od daty rejestracji skorygowanego wniosku.

Etap 5

Możliwość wezwania wnioskodawcy w celu uszczegółowienia warunków dofinansowania

Trwa do 10 dni od daty zakończenia oceny.

Etap 6

Uchwała o dofinansowaniu

Trwa do 13 dni od daty zakończenia oceny wg kryteriów.

Etap 7

Podpisanie umowy o dofinansowaniu

Trwa do 16 dni od uchwały.

Planujesz zakup samochodu elektrycznego?

*Wniosek złożony poprawnie, beneficjent jest uprawniony do ubiegania się o dotację, cel i rodzaj przedsięwzięcia, okres jego realizacji oraz wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym. 

** Złożenie wymaganych oświadczeń dotyczących: niezbywania pojazdu przez okres 2 lat, rejestracji pojazdu na terytorium Polski oraz ubezpieczenia pojazdu.