PL/PL

Polityka prywatności

Podczas korzystania ze strony internetowej CUPRA, a w szczególności podczas kontaktowania się z nami, SEAT CUPRA, S.A.U. gromadzi dane osobowe każdego Użytkownika („Użytkownika”), które są przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności („Polityka Prywatności”). 

Administratorem danych osobowych Użytkownika będzie SEAT CUPRA S.A.U. z siedzibą w Autovía A-2, Km 585 - 08760 Martorell, numer identyfikacji podatkowej A-62390653, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Barcelonie pod numerem 43621, akta 205, arkusz numer B-223602. Użytkownik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy SEAT CUPRA S.A.U. pod następującym adresem: dataprotection@seat.es.

W oparciu o usługi wykorzystywane przez Użytkownika, cele przetwarzania danych będą następujące:
odpowiadanie na prośby lub zapytania Użytkownika zgłaszane przez Użytkownika za pomocą funkcji „SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI”. 
Jeżeli Użytkownik przekaże nam dane osobowe dotyczące osób trzecich, obowiązkiem Użytkownika jest poinformowanie SEAT CUPRA S.A.U. i uzyskanie jego zgody, aby SEAT CUPRA S.A.U. mógł wykorzystywać te informacje do udzielania odpowiedzi na zapytania, w sprawie których Użytkownik lub osoba trzecia kontaktuje się z nami. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Korzystając ze strony internetowej CUPRA i za każdym razem, gdy następuje zmiana Polityki prywatności, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych, Użytkownikowi może nie zostać udostępniona żadna usługa serwisu CUPRA. 

SEAT CUPRA S.A.U. może wymagać od innych firm świadczenia usług w jej imieniu, w tym, między innymi, działań marketingowych lub obsługi strony internetowej, odpowiadania na zapytania klientów lub Użytkowników. W celu świadczenia powyższych usług w imieniu SEAT CUPRA S.A.U., strony trzecie mogą potrzebować dostępu do danych osobowych niektórych Użytkowników. 

SEAT CUPRA S.A.U. ujawni dane osobowe Użytkowników, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa, w postępowaniu sądowym lub w celu zbadania podejrzanych działań. 

W żadnym wypadku SEAT CUPRA S.A.U. nie będzie dokonywać międzynarodowych transferów danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. 


SEAT CUPRA S.A.U. zobowiązuje się przestrzegać prywatności danych osobowych Użytkownika i zagwarantować, na warunkach ustalonych przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, prawa Użytkowników do dostępu, poprawiania lub usuwania ich danych osobowych, ograniczania przetwarzania danych, przeciwdziałania przetwarzaniu danych, a także prawo do przenoszenia i prawo do odwołania przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Prawa te mogą być egzekwowane pocztą elektroniczną na adres customercare@cupraofficial.pl

SEAT CUPRA S.A.U. będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług i udzielania odpowiedzi na złożone zapytania, nawet po ustaniu relacji łączącej go z Użytkownikiem, o ile będzie to konieczne do świadczenia usług, zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia oszustw i nadużyć lub będzie to wymagane przepisami prawa z innych przyczyn.

Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzoru. 

Użytkownik niniejszym gwarantuje, że podane przez niego dane osobowe są poprawne i dokładne oraz zobowiązuje się informować o każdej zmianie tych informacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody spowodowane na stronie CUPRA, osoby kierującej witryną CUPRA lub strony trzeciej, w wyniku podania nieprawdziwych, niedokładnych lub niekompletnych informacji na formularzach rejestracyjnych.  

Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej CUPRA o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności i będą poproszeni o zatwierdzenie zmodyfikowanej Polityki Prywatności.